Deutsche Friedhofskultur nr 8 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Flera artiklar behandlar problemen i östra Tyskland, t.ex. hur man försöker bemästra det förflutna. Man visar rörande exempel på hur man har ändrat inskriptionen på gravstenar till en mer "passande" lydelse. På ett minnesmärke stod att läsa före "die Wende", dvs. murens fall, "Ära och evig tanke till våra partikamrater och vänner. För fred och socialism". Numera heter det "De döda påminner" - så gott det nu går att översätta tyska minnesord. I DDR var det förbjudet att resa minnesmärke över fallna tyska soldater. Det var bara befriarna som skulle äras. I artikeln påpekas dock det kulturhistoriska värdet av gamla östtyska symboler, varför förändringsivern också kan ifrågasättas.

Eko-gravvårdar är ett nytt sätt att marknadsföra moderna gravstenar. Det handlar dock inte om återvinning utan om miljövänliga produktionsmetoder och minskade avfallsmängder.

Sidor