Deutsche Friedhofskultur nr 7 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


I detta nummer behandlas andra aspekter på tysk kyrkogårdskultur. På temat seriebegravning med anledning av en konferens om "Den sekulariserade döden" diskuterar författaren olika syn på begravningstraditioner och begravningsskick.

Vidare redogör man för en inventering av gravplanteringar i Freising samt två artiklar om perenner på kyrkogården. Bland annat berättas om treåriga försök i Mannheim vid Rhen, där man testar perenner som tål både höga sommartemperaturer och låg luftfuktighet.

Under rubriken "Kölns kyrkogårdsträdgårdsmästare sluter kretsloppen" berättar man om en "Erdomat" (på svenska jordomat), där kyrkogårdsbesökarna kan köpa prima kompostjord för plantering eller marktäckning. Automaten som drivs med solceller portionerar ut komposten i miljövänliga tjugoliters papperspåsar.

Sidor