Deutsche Friedhofskultur nr 6 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Miljövård kontra begravningskultur är titeln på en omfattande artikel, som inledningsvis beskriver hur det tyska folkets traditioner att ta hand om sina döda har utvecklats genom århundradena och så småningom utkristalliserats i form av föreskrifter och sedvänjor. Över detta sköljer nutidens "ekovåg" med krav på miljövänlighet, kretslopp och resurssnålhet. Olika konflikter mellan tradition och miljövänlighet behandlas i artikeln.

Motsvarigheten i Tyskland till vår Skattebetalarnas förening har kommit med förslag om besparingar i den kommunala verksamheten som bl.a. berör kyrkogårdar och begravningsväsen.

En artikel behandlar ett rättsfall där en privat kyrkogårdsträdgårdsmästare fick avslag i domstol på sin begäran om att få använda syntetmaterial (typ oasis) i gravutsmyckningar trots löfte om att samla in och återanvända materialet. Ytterligare ett par artiklar behandlar hantering av kyrkogårdsavfall samt återanvändning. Vidare beskriver en artikel prefabricerade gravkullar med etablerade växter som ett kostnadsbesparande alternativ till konventionell gravplantering.