Deutsche Friedhofskultur nr 4 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Arbeta säkert på kyrkogården är titeln på en artikel som belyser speciella arbetarskyddsproblem på kyrkogårdar. (Se även Tuin & Landschap nr 6 nedan.) Växtval och gravplantering för kyrkogården är ett annat ämne, där växtval för enskilda gravplatser diskuteras i förhållande till gestaltningen av kyrkogården i övrigt. Bland annat önskar man begränsa användning av alltför mycket barrväxter. Ett engagerat övertalningsarbete kan bli nödvändigt för att uppnå detta mål.

I Hamburg har en kompakteringsutrustning, Bio-Compactor 2000, som kan lösa problemet med skrymmande organiskt avfall från blomsteraffärer testats. Förfarandet var bättre än en traditionell sönderdelningsmetod, som bl.a. gav problem med buller och dålig lukt.