Deutsche Friedhofskultur 2 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


En artikel behandlar nya vedartade växter för gravplanteringar, en annan att satsningarna på nya kyrkogårdar inte alltid följer reglerna. Vidare behandlas hur gestaltningen av nya kyrkogårdar påverkar skötsel och underhåll. Den tyska "Skattebetalarnas förening" förordar ökad privatisering av kyrkogårdar, speciellt vad gäller skötsel och underhåll. Slutligen innehåller detta nummer en uppsats om gravskändningar, antisemitism, våld mot utlänningar och dess orsaker.

Sidor