Deutsche Friedhofskultur 12/1992

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Personalkostnaderna utgör en dominerande av kostnader för kyrkogårdsskötsel. I en artikel av Wilfried Fick från kyrkogårdsförvaltningen i Lübeck beskrivs några olika metoder för skötselklassificering med hänsyn till personalbehovet. Karl-Heinz Kerstjens från Essen presenterar och jämför olika säkerhetssystem för gravschakter som finns på marknaden. Gravutsmyckning är temat i två artiklar, varav den ena om bildhuggaren Ignatius Taschner som verkade kring sekelskiftet.