Deutsche Friedhofskultur 1/1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Bristen på offentliga medel har nått även till kyrkogårdarna i Tyskland. Med utgångspunkt från ett seminarium i Münster - Wolbeck belyser Hans Uwe Rittner viktiga frågor i samband med olika former av privatisering både av kommunernas och kyrkans egna kyrkogårdar.

Mönsterskydd för gravstenar är nästa rubrik. Författaren redogör för behovet av att skydda designen på gravstenar likaväl som design inom modevärlden. Han beskriver också hur man kan ansöka om detta hos "Deutsche Patentamt".

I en annan artikel slår Rudolf Durr ett slag för träd och buskar som slår ut och blommar tidigt. De hjälper kyrkogårdsbesökarna att glömma dystra och kalla vinterdagar och får dem att tänka på det nya, spirande livet.