Det skrivs för litet om arkitektur! Kurs i arkitekturkritik 10p

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


I vår har du möjlighet att bli en av dem som bidrar till att arkitektur, landskapsarkitekter och stadsbyggnad får större utrymme i det offentliga samtalet genom att gå en kurs i Arkitekturkritik.

Landskapsarkitektutbildningen vid SLU-Ultuna ger i samarbete med journalistutbildningen vid Uppsala universitet en 10-poängs kurs inriktad på att träna förmågan att i tal och skrift analysera och tolka arkitektur.

Kursen bygger på övningar (debattartikel, essä, pressmedelande, presskonferens, arrangera och leda debatt, utredningstext, anmälan mm), föreläsningar (av författare, journalister, arkitekter, landskapsarkitekter mm) och studiebesök på tidnings- och TV-redaktioner.

Kursen ges under våren l995 med start 10/1 och avslutning 31/5. Deltagarantalet är maximerat till 20 studenter. Allmän behörighet för universitetsstudier krävs.

Intresserade gör snabbt en preliminär anmälan per tel 018-67 19 20 (Birgitta Lindfelt). Komplett anmälan senast den 9/1 1995.

Anmälningsblanketter kan beställas från Hans Knutell, tel. 018-67 10 48, FOU-byrån, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala.

Upplysningar om kursen kan fås genom Bobo Hjort, tel. 08-714 90 95, Torbjörn Suneson, tel. 018-67 19 02 eller Göran Svensson, tel. 018-18 15 14 eller Birgitta Lindfelt, tel. 018-67 19 20. (Tiina Sarap-Quist)

Sidor