Det framtida skogsbruket blir grönare

Publicerad 1 januari 1994
Noterat


Framtidens skogsbruk kommer att vara mer ekologiskt. I en intervju i tidningen Land 24/94 säger forskningsledare Pelle Gemmel vid avd. f. sydsvensk skogsforskning i Alnarp att i det framtida skogsbruket kommer de skarpa beståndsgränserna att suddas ut. Skogsskötseln kommer istället att inriktas på helheten - ekosystemet - alltså ett i vid bemärkelse uthålligt skogsbruk. Idag pratar alla om biologisk mångfald. Men vad det är och hur ekosystemet påverkas av olika åtgärder i skilda skogsmiljöer vet vi lite eller ingenting om.

Sidor