Das Gartenamt nr 9 och 10 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Tre olika ämnen behandlas som "följetong" i dessa två nummer av Das Gartenamt. "Friytor för gemenskap" behandlar gemensamma ytor kontra privata ytor i utemiljön och olika former av samspel mellan dessa. Sociala karaktärer hos olika typer av gemensamma grönytor beskrivs liksom allmänt tillgängliga grönytor som kan utnyttjas enligt privata önskemål.

De vackra alléerna i Mecklenburg - Vorpommern är numera naturskyddade. Detta ämne inleds med en historisk tillbakablick från det att kurfursten Friedrich Wilhelm planterade "Unter den Linden", en sexradig allé av lind och valnöt mellan sitt slott och jaktrevir. Tyvärr lider de ovan och under jord på grund av den alltmer intensiva trafiken. Dessutom har skötseln varit tillbakasatt under DDR-tiden. Författarna ger en utförlig beskrivning av tillståndet hos träden och hur alléerna ska kunna bevaras och utvecklas i framtiden. Man redogör för lagskyddet och hur man kan/får gå tillväga; trafiksäkerhet och naturskydd; hur man uppnår tillräckligt fritt utrymme för trafiken samtidigt som man skonar grenverket på den sida som vätter mot åkern; hur beskärningen ska gå till; skydd för rötterna osv.

Det tredje ämnet är en uppgörelse med nationalsocialismen. Under rubriken "Biodynamisk trädgårdsodling, landskapsarkitektur och nationalsocialismen" visar författaren på nazistiska inslag hos biodynamikernas grundare Rudolf Steiner med flera kända biodynamiker.