Das Gartenamt nr 7 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Huvudtemat för detta nummer är gröna tak. I flera artiklar beskrivs exempel på anläggningar. Vidare behandlas dränering av gröna tak ur olika synvinklar. I en artikel publiceras resultat från försök med näringstillförsel med långtidsverkande gödselmedel. Takvegetationen är avsedd att vara en extensiv grönska och i många fall förutsätter man att näringen som faller ner från luften är tillräcklig. Dessa försök visade att näringstillförsel ger grönare, tätare och mer rikblommiga vegetationsmattor på taken.

Sidor