Das Gartenamt nr 6 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Författaren Angelo Serpa i Wien berättar hur han "på jakt efter ett försoningsspråk i landskapsplaneringen" tagit reda på hur ett antal människor upplever parker och grönområden för att överbrygga klyftan mellan estetisk produktion och estetisk reception, dvs. mellan landskapsarkitekten och de som nyttjar parken. Uppsatsen är ett exempel från författarens doktorsavhandling.

Nästa artikel beskriver lekplatser på Landesgartenschau Hof 1994. Sedan följer andra delen på en grundläggande genomgång av miljövänlig gräsyteskötsel.

Resultaten från en inventering av viktiga vedförstörande svampar på 2000 gatu- och parkträd presenteras i en uppsats. Honungsskivling visade sig vara den vanligaste rötsvampen. Slutligen skriver Claus Mattheck m.fl. om allmängiltiga regler för värdering av farliga träd samt presenterar data från mätningar av ihåliga träd, som visar inom vilka gränser olika trädslag kan betraktas som farliga resp. hållfasta.