Das Gartenamt, nr 5 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Tre artiklar behandlar grönytor i Stuttgart, "Grönyteutvecklling och grönytepolitik i Stuttgart" ger bakgrund till "Förberdelser för IGA 93", som berättar om hur grönområdena har kopplats ihop till ett grönt U. Den tredje artikeln behandlar uppbyggnaden av de permanenta IGA anläggningarna. IGA 93 öppnade i april.

Ytterligare artiklar behandlar betydelsen av kulturskyddade historiska trädgårdar, trädgårdar kring bondgårdar samt en artikel om hur man kan restaurera strandvegetation och stränder som är skadade av erosion.