Das Gartenamt nr 10 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Restaurering av slottsträdgården i Fulda beskrivs ingående i en inledande artikel. Det är en 6,8 ha stor park i barockmiljö, som präglas av slott, orangeri och domkyrka. Arbetena har pågått i ett decennium och man har arbetat i spänningsfältet mellan kulturminnesvård och naturvård. Nästa artikel berättar om islamiska trädgårdar med en utställning i Berlin som utgångspunkt. Sedan följer en presentation och tillbakablick över konstnärerna och Brödrakyrkogården i Riga. Bildhuggaren K. Zale har skapat monumentet av den sörjande Mutter Lettland och kyrkogården har skapats av trädgårdsarkitekten A. Zeidaks.