Das Gartenamt 5 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


En minnesartikel över stadsplaneraren och arkitekten Hans Scharoun behandlar ämnet hur staden ska försonas med landskapet. En annan artikel beskriver en utställning "Natur im Städtebau" 1994 i Duderstadt, Niedersachsen, som pågår ända till den 8/10. Därefter följer en uppsats om naturnära grönyteskötsel i Augsburg, principer och organisation. Nästa ämne behandlar ett "grönyteinformationssystem" att användas för styrning av skötselinsatser.

I olika sammanhang har förslag till förändringar i regelverket för koloniträdgårdsverksamheten i Tyskland diskuterats, ett känsligt och politiskt viktigt ämne, vilket belyses i en artikel med titeln "Aktuella trender i det tyska koloniträdgårdsväsendet". Årets träd, idegranen, beskrivs slutligen med en historisk tillbakablick.

Sidor