Das Gartenamt 3/1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Den 3 juni beslöt stadsfullmäktige i München att tillstyrka ett program för utveckling av 14 storskaliga gröna stråk i staden. Inom 25 år skall 584 ha grönområden i innerstaden bindas samman med landskapet utanför till en kostnad av 613 722 500 DM (ca 3 miljarder svenska kronor!). Vi får läsa om planerna som ligger bakom beslutet.

Från det stora går man till det lilla. Gunther Bartholmai presenterar några modeller för koloniområden anlagda enligt ekologiska principer. Och Jürgen Milchert har bläddrat bland gamla vykort och visar vad de har att berätta om livet i parkerna förr i tiden.

Träden i Berlin uppmärksammas i två artiklar. I den ena går man tillbaka till en inventering av parkträden som gjordes på 20-talet av dendrologen Georg Kuphaldt och i den andra jämförs vitaliteten hos trädbestånden i Väst- resp. Vstberlin. Mekaniska skador på rötter och stammar är vanliga i både väst och öst liksom packningsskador medan gasutsläpp och saltskador är typiska på östsidan och hundurin på den västra sidan.