Das Gartenamt 12/1993

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


En stor del av detta nummer ägnas åt viktiga kommunala frågor med utgångspunkt från en konferens för parkförvaltningschefer i Stuttgart i september. Arrangör var "Deutsche Städtetag" ("tyska stadsdagen"), en frivillig sammanslutning av 5000 tyska städer med sammanlagt 60 miljoner invånare. Organisationen företräder den kommunala självförvaltningen mot förbundsregeringen, förbundsdagen och olika organisationer. Information, rådgivning är andra viktiga uppgifter. Klaus Fiedler redogör i en artikel för aktuella miljöpolitiska frågor. En lång rad lagändringar är på gång när det gäller naturskydd, avfallsanläggningar, skydd mot luftföroreningar, miljöprövning, kretslopp, avfall m.m.

Samtliga fackliga yrkesorganisationer inom den gröna sektorn har gjort uttalanden om den aktuella situationen, vilka finns återgivna i en artikel. Därefter följer ett par uppsatser om nya styrmodeller inom den gröna sektorn.

Tendenser i högskoleutbildnigen är en annan titel och ger bl.a. en tabellöversikt av den tyska universitets/högskole- samt fackhögskoleutbildningen. Slutligen följer två artiklar om gestaltning, en om Rosa-Luxemburg platsen i Berlin och en om amerikanska trädgårdar.