Das Gartenamt 12/1992

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Grönplanering i industriområden med Köln som exempel diskuteras av Hermann Kokenge, verksam vid stadens parkförvaltning. Hans-Joachim Liesecke och Sönke Borgwardt rapporterar om forskningen kring infiltration av dagvatten, bl a beskrivs en modell för planering och dimensionering av dagvattenmagasin i bebyggelse.

På trädvårdens område behandlas dels vindlaster och den sk stamtvärsnittsteorin, dels frostskador på träd. Ingenjörsbiologin representeras av en artikel som behandlar stödmurar uppbyggda av jord och växtmaterial