Das Gartenamt 1/1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


I en utförlig uppsats presenterar Jürgen Milchert en förnyelseplan för Bremerhafen.

I Münster, en stad på 270 000 invånare har man gjort en intervjuundersökning, där man frågat folk om deras inställning till och betydelsen av parker och olika slags grönområden. Slutsatsen var att dessa ytor värderas mycket högt av folket.

Dagmar Schlosser har skrivit en artikel om hur man bygger en barriärfri miljö för alla, handikappade och andra.

Berlins världsberömda allé "Unter den Linden" är föremål för en historisk tillbakablick av Hartmut Balder m.fl. Ett tema som återkommer ofta i de tyska tidskrifterna är de gamla vackra alléerna i östra Tyskland. I detta fall handlar det om en inventering av alléer och stensatta vägar i Brandenburg.