Das Gartenamt 11/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Under rubriken "Natur bakom glas" beskrivs en lyckad symbios mellan arkitektur och den gröna miljön i ett stort byggprojekt, "Verwaltungszentrum der Stadtsparkasse München". En 18m hög glasvägg avskärmar huset från trafikbuller. 60% av tomtytan har blivit grön genom att man har utnyttjat innergårdar, takgrönska etc.

I en annan artikel redogörs för omfattande försök med extensiv takgrönska, där man har studerat den vattenhållande förmågan hos olika substrat.

Vidare en uppsats om hur trädrötter kan skyddas i samband med arbeten i rotzonen. Genom att planera ledningsdragningen bättre kan skador förebyggas. När man måste gräva i rotzonen kan man frilägga rötter utan att skada samt på olika sätt skydda de nakna rötterna.

Ekdöden i Berlin är titeln på en artikel, som beskriver döende ekar, precis som vi ser här hemma. Liksom i Sverige är man här övertygad om att det är fråga om samverkande stressfaktorer. Svamp och insektsangrepp förekommer, men dessa kommer sist i orsakskedjan. Trots ingående undersökningar har man inte funnit någon enskild faktor, som överväger.