movium.slu.se

Konferens

Connecting Children with Nature

Publicerad 28 juni 2013

Rådhustorget i Köpenhamn omvandlas till äventyrs- och naturlekplats i september. Då arrangeras konferensen Nordic Adventure: Connecting Children with Nature 10-13 september. Fyra dagar med deltagare från hela världen, föreläsningar och studiebesök i två länder. Bland huvudföreläsarna finns Tim Gill (UK), Helle Nebelong (DK) och SLU:s Märit Jansson (SE).

 

Praktiska erfarenheter varvas med internationell forskning om vikten av naturkontakt för barn och unga i urban miljö. Via studiebesök lär du dig mer om vad man kan göra för att främja naturkontakt i staden. Lekplatser, skolträdgårdar och skolgårdsutveckling, skogs- och utomhusförskolor, naturstig på havsbotten och utbildning för hållbar utveckling står på programmet. Anmälan senast 20 augusti.

 

Läs mer på http://nordicadventure.org/

Sidor