Central kompostering av källsorterat avfall

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Denna Reforsk rapport beskriver ett antal anläggningar för kompostering av källsorterat avfall från park, trädgård, hushållsavfall, hästgödsel samt organiska restprodukter från livsmedelsindustri och handel. Sammanställningen är ett resultat av en inventering av anläggningar i Europa, främst Sverige, Danmark och Tyskland. Projektet har utförts av Susanne Fergedal, SLU, Henrik Hedlund, Lunds universitet och Sven-Erik Svensson, Enpece AB, Lund. (Reforsk: FoU nr 83, 1993)