Bytr‘et okt/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Denna skrift är att betrakta som ett medlemsblad i ISA, skandinaviska avdelningen. Från att tidigare ha ägnat största utrymmet åt att referera artiklar ur Journal of Arboriculture har man numera också artiklar från skandinavisk horisont. Detta nummer har en artikel om mätning av jordkomprimering i samband med byggarbeten, där man diskuterar olika metoders för- och nackdelar. Författaren är Thomas Barfoed Randrup. En artikel av Tage Kansager redogör för kvaliteten på växtjord i samband med plantering i hårdgjorda ytor. Klaus Vollbrecht har skrivit en artikel om vad man ska tänka på vid plantering. Till sist har Niels Hvass ett inlägg om Tilia cordata "Greenspire". Det finns amerikanska rapporter om detta skulle vara en dålig klon beträffande inkapsling av sår och risken för rötskador. Träden blir ihåliga. Om denna lindsort får problem även i Skandinavien är ännu inte klart, eftersom träden, som är planterade här, ännu är ganska unga.

Sidor