Bygg-själv-tips

Publicerad 1 januari 1994

Bra Miljö AB i Söderköping ger ut tidningen Kretslopp. Företaget har dessutom publicerat ett antal fristående publikationer. Den senaste är en 8- sidig skrift med titeln "Bygg din egen kompost". Där ger arkitekten Lotta Lanne tips om hemmabyggen för maskkompost, hushållskompost, trädgårdskompost och latrinkompost. Ritningar presenteras med tillhörande kommentarer om bl. a. materialåtgång och arbetsgång vid byggnation. Skriften innehåller även kortfattade råd för bästa skötsel av de olika komposterna.

Skriften kan beställas av Bra Miljö, tel. 0121/154 80.

Sidor