Biologiska bekämpningsmedel måste godkännas av KEMI

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Från den 1 januari 1995 måste alla biologiska bekämpningsmedel vara godkända av Kemikalieinspektionen (på motsvarande sätt som kemiska bekämpningsmedel) för att få användas eller säljas. Särskilda regler har utarbetats för de biologiska medlen som inkluderar mikroorganismer, virus, nematoder, insekter och spindeldjur. För genetiskt modifierade organismer tillkommer särskilda bestämmelser.

Liknade regler håller på att införas i EG-länderna, men dessa omfattar inte nematoder, insekter och spindeldjur.

Sidor