Bildkonsten som inspirationskälla

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Lusten att skapa och insikten om vårt grundläggande behov av skönhet och stimulans ligger till grund för . Boken ingår i Stad och Land serien och är ett examensarbete av landskapsarkitekt Mona Wembling vid institutionen för landskapsplanering. Kärnan i arbetet är att utforska hur man som landskapsarkitekt och konstnär kan utnyttja de tankar, idéer och stämningar man upplever vid betraktandet av ett konstverk, för att gestalta en plats.

Författaren har valt att låta sig inspireras av tre konstverk i gestaltandet av en kvarterspark i Malmö. Intuitionen får styra det första skedet i gestaltningsprocessen, som visas i associationsskisser, planer och växtförslag. Boken är just nu under tryckning. (Stad och Land nr 120/1993. Beställning: Wivianne Lindström, tel. 040/41 50 00.)

Sidor