Behöver skogen intensivvård?

Publicerad 1 januari 1994
Noterat


Forskarna är oeniga om luftföroreningarnas effekt på skogen och hur allvarligt skogens tillstånd egentligen är. Alla är eniga om att skogsskador finns i södra Sverige, men åsikterna om orsakerna går isär. Några lundaforskare vill påbörja ett stort kalkningsprojekt för att undvika storskaliga skador i början av nästa århundrade, medan SLU:s forskare varnar för överdriven tro på kalkningens effekter och negativa bieffekter. Vi har tid att forska vidare utan att fatta förhastade beslut menar man på SLU.

Forskningsrådsnämnden har gett ut en debattbok i ämnet med SLU-professorn Kaj Rosén som författare. Källa 42. FRN, tel. 08-610 06 00.

I en artikel om skogskonferensen i höstas i tidningen Land nr 49 1993 behandlades samma ämne. En dansk forskare ansåg att brukaren själv kan minska riskerna för skogsdöd. Skogskonferensen innevarande år, i månadsskiftet november/december kommer att ha landskapsplanering som tema, kanske något som intresserar?

Sidor