Behållare + rådgivning

Publicerad 1 januari 1994

Kompostbehållaren Gröna Johanna har fått en delvis ny utformning. Locket har förändrats, ventilationsöppningarna består numera av 2.5 mm breda luftspalter, vilket betyder att inga gnagare kan ta sig in denna vägen. Dessutom är locket låsbart. Invändigt har behållaren försetts med fyra luftspalter, som från bottenplattan ska föra luft uppåt i behållaren och förbättra syresättningen.

Nedtill har Gröna Johanna numera två skjutluckor på var sin sida för att underlätta tömningsarbetet. Även bottenplattan har gjorts skadedjurssäker eftersom öppningarna endast är 4.5 x 5.0 mm stora.

Behållaren består i den nya versionen av fyra delar som ska sammanfogas. Därmed minskar volymen på paketet vid förpackning och transport. Behållarens volym är 300 liter. I det nya utförandet är även vinterkappan indelad i sektioner formade efter ytterhöljet. Kappan, av skummad polyetenplast, träs på så att delarna överlappar varandra.


Nätverk av återförsäljare


Gröna J är ett miljöföretag som vuxit fram under den senaste tiden och som har ansvarat för framtagningen av den "Nya Gröna Johanna". Gröna J är ett rikstäckande nätverk av ca 250 småföretag med lokal förankring, vilka fungerar som återförsäljare för bl. a. Gröna Johanna. Varje återförsäljare har eget ansvar för information och uppföljning hos kunderna. Produktutveckling och marknadsföring av Gröna Johanna och andra produkter samt utbildning av återförsäljarna sker centralt. I Gröna J:s affärsidé ingår att satsa på information och utbildning i samband med köpet av behållare. Återförsäljarna står till tjänst med kostnadsfri individuell rådgivning även när behållaren har använts en tid och frågorna uppkommer.

Enligt pressrelease från Gröna J demonstreras Nya Gröna Johanna på över 1000 platser i landet varje lördag, företrädesvis utanför en stormarknad eller någon annan lättillgänglig plats.

För mera information om Gröna J, kontakta informationsansvarig Sandra Olivegren, tel. 08/32 92 53.


Komposthandledning


Gröna J har även utgivit "Johannas lilla gröna. En liten handbok i konsten att kompostera". Skriften är på 16 sidor och ger en kortfattad, men lättfattlig och relevant, information om hur man ska bära sig åt för att lyckas med kompostering. Skriften är trevligt illustrerad med teckningar på främst insekter och andra småkryp som lever i komposten. De sista tre sidorna i skriften ägnas åt information om Gröna J och Nya Gröna Johanna.

Sidor