Bäst som det är...?

Publicerad 1 januari 1994

I Nordvästra Skånes Tidningar den 9 september 1994 publicerades en TT- artikel med rubriken Toalettjätte brusar upp: för tidigt spola wc.

Det är "VVS-jätten" Ifö Sanitär i Bromölla som reagerat mot den alltför "idealistiska" debatten om alternativa toalettsystem. Företagets syfte är, enligt artikeln, inte att lägga locket på i debatten om torrtoaletter och systemseparering. Men man menar att de alternativ som föreslås har alltför stora brister, framförallt ur hygienisk synpunkt. Torrtoaletter i tätorter kan ses som en ren hälsofara, enligt ett pressmeddelande. Vid urinseparering är uppsamling, lagring och distribution ut på åkrarna kritiska moment då sjukdomar kan spridas.

Ifö hävdar att "dagens vatten- och avloppssystem är hygieniskt billigt och bekvämt för användaren". Sett ur ett ekologiskt perspektiv medger man dock att systemet inte är fulländat. Man tillägger att debatten om att spola vattenklosetten inte har någon motsvarighet utanför Sverige.

Sidor