Att stänga ute rådjur

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Tiina har funnit en artikel om strategier mot rådjursskador i Landscape Architechture, oktober 1994. Författaren anser att det krävs noggrann design för att stänga ute rådjur från trädgårdar och parker i rådjurstäta områden. Staket måste vara höga och är fula. Det bästa staketet är dubbelt. Då räcker 120 cm:s höjd med 150 cm mellan de båda staketen. Sådana kan fås att smälta in bättre i miljön. Elstängsel är farliga. Mer eller mindre miljövänliga sprutmedel har osäker eller kortvarig effekt. Vissa tumregler för rådjursstrategin slås fast:

Det finns nästan inga rådjurssäkra plantor, djuren anpassar sig. Exoter klarar sig vanligen bättre, kanske är de mer svårsmälta. Tornar och taggar är ingen garanti, inte heller silvergrå färg.

Inte ens aromatiska plantor klarar sig. Det kan vara en fördel att undvika plantera övergödda plantor från plantskolan. Håll sådana väl skyddade från rådjur den första tiden.

Att anlägga rådjurssäkra trädgårdar kräver sin man eller kvinna, som är lokalt förankrad och känner till rådjurens beteende. Och som vet att förvärvad kunskap inte håller länge.

I skrivande stund fann jag ytterligare en artikel om rådjur i tidskriften Frukt- och bärodling nr 4 1994. Det är Christina Winther som gjort en sammanställning av åtgärder mot rådjur med tanke på frukt- och bärodlingar, så här är det inte estetiken som gäller i första hand. Ett rådjursstängsel behöver vara 160 - 170 cm högt. Artikeln beskriver olika typer av stängsel, även elstängsel och kostnaderna för dessa. När det gäller avskräckningsmedel har författaren intervjuat forskare på Grimsö viltforskningsstation, som har provat ullgarn, rovdjursspillning, människohår, tvålflingor och kotteolja (en biprodukt från fiskindustrin). Rovdjursspillning, tvålflingor och kotteolja hade en viss effekt, men tyvärr avtog effekten efter några veckor.

Syntetiskt vargurin står också på programmet på Grimsö bara resurserna beviljas. Man avser testa ett syntetiskt vargurin från Kanada. Det finns således annat än det som vägverket vill ha för sig själv och som nämndes i förra Movium Direkt. Är Du intresserad av artikeln, så hör av Dig till Movium.

Sidor