Att skapa kretsloppstänkande

Publicerad 1 januari 1994

På vilket sätt kan en lokal Agenda 21 utformas?

Ja, denna frågeställning kommer åtskilliga kommunala tjänstemän att brottas med under den närmaste tiden. Senast 1996 skall kommunen ha utvecklat strategier för en mera ekologiskt uthållig samhällsutveckling.

Vi på Movium märker av denna verksamhet på flera sätt. Det kommer nästan dagligen förfrågningar om de tankar och idéer som utgör grundvalen i vårt projekt "Stad och land i samverkan". Vi har avslutat vår roll i projektet i Ystads kommun och arbetet pågår nu för fullt i Tidaholms kommun.

En av de bärande idéerna i projektet är att det är svårt att skapa bärkraftiga system i tätorten om man inte samtidigt engagerar den omgivande landsbygden och lantbruket. För att sprida erfarenheterna från Stad och land- projektet anordnar vi tre regionala konferenser under våren, se vidare under rubriken Kalender.

Vi presenterar också två olika kurser där temat är att skapa kretslopp av organiskt avfall. "Utbildning av kompostmästare" har blivit en populär långkörare i vårt kursprogram.

Däremot ges kursen "Alternativ avloppsbehandling" för första gången. Vi har anlitat några av landets främsta experter som lär ut hur vårt spillvatten kan bli en resurs istället för en belastning. Att utveckla naturliga system där samtidigt växtnäringsämnen kan komma till nytta i odling är en spännande utmaning inför framtiden, som i allra högsta grad ingår i konceptet Stad och land i samverkan.

Sidor