Att förebygga skadegörare i växthus

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Många kommuner har egna växthusanläggningar och är väl förtrogna med alla de problem, som kan dyka upp där. Inom kommunerna är man också mycket restriktiva mot användning av bekämpningsmedel. Vill man fullfölja denna policy ända in i växthusen kan följande lilla skrift vara av intresse: "Växtskydd för växthus - förebyggande metoder". Det är en växtskyddsskrift skriven av två tekniker, Hans Bjärstål och Sven-Axel Svensson, avd. f. park- och trädgårdsteknik. Man tar upp tekniska aspekter på det förebyggande växtskyddarbetet och lämnar exempel på hur några växthusföretag har löst dessa problem. Beställning: Wivianne Lindström, 040/41 50 00, SLU Info/Trädgård rapporter nr 377, 1993. Pris: 60 kr.

Denna skrift kommer lägligt nu på hösten, då det är dags att tömma växthusen, sanera och sedan planera för nästa års förebyggande växtskydd. Eller är det kanske så att Ni just har fyllt växthusen med plantor, som ska övervintra. Glöm inte att alla växthus behöver saneras ordentligt en gång om året. Växter, som odlas året runt härbärgerar ofta skadegörare och kan göra det näst intill omöjligt att hålla fritt från sjukdomar och skadedjur. Passar inte hösten för sanering, lägg den någon annan tid på året, då husen går att tömma. Läs gärna också "Sanering och hygien i växthus", Faktablad om växtskydd 4T, författat av undertecknad.