Att bo i Tusenskönan

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


En ny Stad och Land - skrift med underrubriken " -så tycker de boende och så fungerar området." Det är en utvärdering av fullskaleprojektet i Tusenskönan. Boendeattityder, gårdens utformning och skötsel samt en sammanfattning av utvärderingen av källsortering och kompostering ingår. Den sociologiska studien ställer viktiga frågor om hur boende i lägenhet vill och kan samarbeta med gemensamma sysslor. Nästan alla uppskattar vattnet på gården. Flertalet är också nöjda med att gångvägarna har grusbeläggning. Det praktiska arbetet med sopsortering fungerar bra och bara några få upplever obehag i samband med komposteringen. Tack vare de boendes entusiasm fungerar komposteringen bra, trots att kompostbehållarna inte fungerar optimalt. (Stad & Land nr 114/1993. Pris 130 kr + moms, beställes av Wivianne Lindström, tel. 040-41 50 00)