Arbor Navigation-Sjuttio år på kurs

Publicerad 1 januari 1994
Rapporter utifrån


Under detta motto hölls den 14-17 augusti den sjuttionde ISA konferensen i Halifax, Nova Scotia, Kanada. ISA, International Society of Arboriculture, har över 7000 medlemmar från hela världen. Den skandinaviska avdelningen representerades både av medverkande och deltagare i konferensen.

Söndagen den 14 augusti var huvudattraktionen är en jamboree, där trädvårdare från USA, Kanada och Europa tävlade i trädklättring. Trädklättring är numera en viktig del inom trädvården och kräver stor skicklighet. Den klättrande arboristen måste inte bara vara duktig på att klättra, han eller hon måste också förfoga över gedigna biologiska kunskaper. Tävlingen sker i olika grenar och går ut på skicklighet, snabbhet och säkerhet för klättraren själv. Men klättraren måste, under sitt ofta hårda arbete, också värna om trädets säkerhet, dvs han får inte bryta grenar eller skada trädet under arbetet. Ett viktigt moment under tävlingen var räddningen av en skadad arbetskamrat, som utgjordes av en docka lika tung som en vuxen man. Det gällde att få ner denna docka till marken, så snabbt och säkert som möjligt. Totalsegraren hyllades på kvällen och fick ta emot ett välförtjänt pris och hedersbetygelser.

Måndagen den 15 augusti började den egentliga konferensen under pompa och ståt. Inledningstalet hölls av Thomas L. Smith från Spring Grove Kyrkogården, Cincinnati, Ohio. Hans budskap var, att vi inom den gröna sektorn måste anpassa oss till den nya tiden och de förändringar inom alla områden som den medför. Han menade att om man står stilla blir man förr eller senare överkörd. Aldrig har jag lyssnat till ett föredrag som framfördes med sådan intensitet och hastighet.

Konferensen bjöd på många intressanta föredrag, som från måndag eftermiddag kunde följas i delade sessioner. Under temat Träddiagnostik föreläste Dr. Alex Shigo och Dr. Claus Mattheck, föredrag som för många var konferensens höjdpunkter.

Flera föredrag ägnades temat Trädet under marken. Vår egen Kaj Rolf från Park- och trädgårdsteknik i Alnarp föreläste i ämnet. Under onsdagens många presentationer av forskningsrapporter representerades SLU Alnarp av Rune Bengtsson som talade om Selektion och odling av stadsträd i Sverige.

Hela konferensen slutade med en "Hummerfest" i jätteformat på Citadellet i Halifax. (Klaus Vollbrecht)

Sidor