American Nurseryman 15 nov 1993

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Richard A. Jaynes m. fl. har skrivit en mycket utförlig artikel om Cornus kousa - koreansk blomsterkornell -. Den behandlar över 90 sorter och varieteter varav de allra flesta antagligen inte är härdiga i Sverige men några borde dock testas.

I samma nummer berättar Jeannie Dawson om jordprovstagning och ståndortsbedömning och Charles Safley om en marknadsundersökning man gjort om folks inställning till plantköp i gardencenters. Enligt undersökningen efterfrågades följande:
(Rune Bengtsson)

Sidor