American Nurseryman 1 sept 1993

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


I detta nummer finns en intressant artikel om Artemisia-arter skriven av Jim Borland. Han behandlar en lång rad västamerikanska arter som fått förnyat intresse när man i dessa dagar vill ha fler planteringar som har ett minimalt vattenbehov.

I samma nummer diskuterar man fördelar och risker med att skydda stammen hos nyplanterade träd med olika typer av vävar och liknande.

Man har provat en del fabrikat som mig veterligen inte är kända i Sverige.

Sidor