Almsjukan svår i år

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Under årets varma sommar har vi sett mer almsjuka än någonsin i Skåne. Den 11/8 skrev Sydsvenska Dagbladet från Lund: "1400 almar dödsdömda. Almsjukan exploderar - notan kan bli sex miljoner kronor." Hur det blir med den saken vet vi inte men klart är att Lund nu har satsat för att om möjligt lindra sjukdomens framfart. Det allvarliga läget bekräftas av Sten Tynelius, Växtinspektionen i Malmö, Statens jordbruksverk. Han leder arbetet med almsjukeinventeringar i Skåne. I år har stora satsningar gjorts och framåt hösten räknar han med att ha en god bild över läget, ett viktigt beslutsunderlag inför framtiden. Växtinspektionen samordnar arbetet mellan olika intressenter samt stöder de kommuner som själv satsar. Sten Tynelius kommer att medverka i Träddagen i Alnarp den 23 november 1994 (se nedan).

I den norska tidskriften Utemiljo/aktuell pågår en tidvis mycket hätsk debatt om vem som egentligen har skuld till att 300 000 almar står döda i södra Norge. I väntan på fällning har vissa områden stängts av, efter det att en fallande död alm skadat tre barn i Drammen. Man är orolig för stora skadeståndskrav i samband med olyckor av detta slag.

Vi fick ett fax från Danmark, som kan förklara varför almsjukan är så allvarlig i år. I ett pressmeddelande från Statens Planteavlsforsog konstateras att danska forskare funnit att almsplintborrarna har haft två generationer per år de senaste somrarna mot normalt en. Detta innebär att träd som smittas vid den första flygningen i maj-juni måste tas ner redan mitt i sommaren för att undvika smittpridning med den andra generationen skalbaggar, som attraheras av och förökar sig i de sjuka träden. När almsplintborrarna bara har en generation om året har man hela vintern på sig att avverka sjuka träd.

Sidor