Almsjuka träd kan flisas

Publicerad 1 januari 1994

Fråga: Kan flis från almsjuka träd påföras i planteringsytor för att hindra ogräsetablering utan att risk för smittspridning föreligger? Om det är möjligt, vilken storlek på flisen är att rekommendera för att den ej skall bli attraktiv för almsplintborrar?

Frågor och svar


Svar: För ungefär ett år sedan hade vi kontakt med växtinspektionen i detta ärende. Sten Tynelius som ansvarar för almsjukebekämpningen från myndighetens sida refererade till holländska försök, där man inte har kunnat iaktta någon spridning med almsjukesmittad flis. Man kom då fram till att i en storlek av cirka 5 cm torde risken vara minimal att almsplintborrarna ska att- raheras. Tyvärr har inte de nya reglerna för omhändertagande av smittat avfall offentliggjorts ännu. (Ingrid Åkesson)

Sidor