Alla talar om IT

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Lägg IT = informationsteknologi på minnet, hela svenska folket ska datoriseras och kommunicera med datorer. Regeringens IT kommission med statsminister Carl Bildt i spetsen har kommit med en rapport, där man visar hur det svenska samhället ska datoriseras. Riksdagen har beslutat att satsa 1 miljard kronor av löntagarfondsmedel på olika projekt som ska sprida kunskap om informationsteknologin. Visionen är att ända från lågstadiet ska barnen lära sig hantera datorer. Enligt IT-kommissionen ska svenska skolelever kunna hämta kunskap ur nationella såväl som internationella databaser.

Det övergripande syftet med denna datorisering av Sverige är att öka livskvaliteten och välståndet och säkra den svenska ekonomins konkurrenskraft. Viktigast för att användningen av datorer i företagen ska bli fruktbar är en hög kunskapsnivå samt att informationsteknologin används i hela samhället.

Den största enskilda potten på 450 miljoner föreslås gå till en aktion för att stimulera skolor och kommuner att introducera informationsteknologin i undervisningen.

50 miljoner satsas på IT i den offentliga förvaltningen och 25 miljoner till kulturområdet, främst för att göra biblioteken mer tillgängliga. Dessutom föreslås 135 miljoner till olika projekt för att utnyttja IT för regional utjämning.

Pengarna får inte användas till inköp av datorer utan ska användas i olika pilotprojekt. (Källa: R & D nr 26/27, 1994)

MOVIUM har IT i sitt nästa ramprogram, så Ni kommer säkert att få höra mer om detta framöver.

Sidor