Agenda 21 kontor i Norrköping

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


I februari invigdes Agenda 21 kontoret i Norrköpings kommun. Där servar man kommuninvånarna med miljöutbildning om kompostering, energieffektivisering, miljöfarligt avfall, ekologisk odling, effektivare vattenanvändning, källsortering och avfallshantering. En kompostutställning bl.a. med ett antal olika behållare och avfallskvarnar finns vid Himmelstalundskolan.

Kontoret besöks av alltfler skolor och privatpersoner. Miljöteam har bildats för arbete med utbildning. Framför allt är många bostadsrättsföreningar och samfälligheter inblandade. Skolor och daghem arbetar med komposteringsprojekt.

Ett stad och land projekt har också startats. En gård utanför staden levererar potatis till två skolor. I retur tar man allt matavfall, som blandas med stallgödsel och komposteras innan det sprids på åkrarna.