Tankesmedjan
Movium

Nyheter

Faktabladets omslag, humla på åkervädd, Fredriksdal. Foto: Anna Persson.

fredag 23 februari 2024

Faktablad: Främja biologisk mångfald i städer och tätorter
I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och männ...
Porträtt av Katarina Evenseth. Foto.

torsdag 22 februari 2024

Göteborg saknar begravningsmark
Göteborg växer så det knakar och nu fattas det begravningsmark. Hur ska man lösa det i en redan förtätad stad? Vi frågar Katarina Evenseth, enhetschef f...
Elisabetta Troglio och Hélène Littke. Foto

tisdag 20 februari 2024

Stort engagemang för ekosystemtjänster
Det finns ett stort engagemang hos svenska kommuner för att arbeta med ekosystemtjänster, visar en ny studie från Ekologigruppen som fått aktivitetsstöd...
Porträtt Anders Larsson. Foto.

måndag 19 februari 2024

Allmänning som urbant rum
Alla gator och stråk, oavsett om de är gröna eller ej, som inte är privata kan kallas urbana allmänningar. Men varför finns det så många gatuplanerare m...