movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Vad händer med gatan?

Partnerskapsträff och STAD-släpp 


Gatan har alltid haft en bärande roll för rörelse och kommunikation. Klimathotet ställer oss inför ett paradigmskifte. Vilka nya roller kan gatan spela? Hur ska gaturummet gestaltas och förvaltas?

 

 

 

Håll utkik – programmet fylls på!

 

 

 


 

 

 

 

DATUM

Uppsala

 

 

 


Sista anmälningsdatum: