Annonsera i Tidskriften Stad

 
Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap är här! Tidskriften Stad fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsbyggnad. Vi når beslutsfattarna, planerarna och landskapsarkitekterna. Vi har den urbana utvecklingen i fokus – var den än sker. För oss är den stora staden lika viktig som den mindre tätorten. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium vid SLU.
 
UTGIVNINGSPLAN 2015
Nr 8
Utgivningsdag 11/3   –   Annonsbokning 8/2   –   Materialdag 13/2
 
Nr 9
Utgivningsdag 3/6   –   Annonsbokning 26/4   –   Materialdag 30/4
 
Nr 10
Utgivningsdag 21/9   –   Annonsbokning 14/8   –   Materialdag 26/8
 
Nr 11
Utgivningsdag 7/12   –   Annonsbokning 30/10   –   Materialdag 11/11
 
TEKNISKA FAKTA
Annonser bokas på annons@mediarum.se och levereras till samma adress som tryckoptimerade PDF-filer, 300 dpi, CMYK.
Tryckeri: TMG Öresund. Papper: Munken Polar Rough.
Tidningens format: 215 x 280 mm med satsytan 175 x 237 mm.
Uppslags- och helsidesannonser levereras med 3 mm utfall. Nödvändiga korrigeringar i annonsmaterial debiteras med 800 kr/tim.
Se pdf nedan för format och annonspriser. Annonspriserna är exklusive moms. 
 
KONTAKT
Vid frågor kontakta Moviums samarbetspartner:
Mediarum Sverige AB
08-644 79 60
info@mediarum.se