movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

Urban Green Infrastructure – Connecting People and Nature for Sustainable Cities

Det EU-finansierade projektet GREEN SURGE har samlat 24 partner i 11 länder. En avslutande konferens inom projektet arrangeras i Malmö, med Movium som en av flera samarbetspartner, med diskussioner kring hur grönytor, biodiversitet, människor och grön ekonomi kan kopplas samman i arbetet med att utveckla hållbara städer.

 

 

Information: Program & Anmälan>>


DATUM

20 september - 21 september 2017

Malmö


Sista anmälningsdatum:
Avslutade aktiviteter