movium.slu.se

Foto: Göran Nilsson

movium.slu.se

Illustration: Edge

movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

movium.slu.se

movium.slu.se

movium.slu.se

Regnbäddar – teori och praktik kring grönblått system för dagvattenhantering

Biofilter i form av regnbäddar är en för Sverige relativt ny metod, som efterliknar naturens processer när det gäller att omhänderta och visualisera dagvatten. Ett luftigt förstärkningslager utgör grund för en vegetationsbeklädd markbädd. Diskussion kring erfarenheter av metoden från Ängelholms kommun samt teori från inbjudna experter från SLU. 

 

Program och mer information Inm kort ....

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

DATUM

25 oktober 2017

Ängelholm

 

 

OBS! ENDAST EN PERSON PER ANMÄLAN!


Sista anmälningsdatum: 5 oktober 2017
Avslutade aktiviteter