movium.slu.se

Foto: Harald Klein

Partnerskapsträff och STAD-släpp!

SAVE THE DATE: Partnerskapsträff om gaturummet samt STAD-släpp i Uppsala 24 september. Mer information kommer senare!


DATUM

24 september 2019

Uppsala


Sista anmälningsdatum:
Avslutade aktiviteter