movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

movium.slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet

movium.slu.se

Ekologigruppen

movium.slu.se

Foto: Fredrik Jergmo

Hårda FAKTA OM MJUKA VÄRDEN: Den urbana grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande

Vi förstår instinktivt att grönska i staden är bra, men varför? Nu finns det bevis för grönskans värden, verktyg för att analysera och beräkna samt modeller att implementera i kommuner. De globala målen, Agenda 2030, pekar ut ett särskilt mål för hälsa och välbefinnande – hur kan vi ta oss an visionen om en hälsosam stad? Välkommen till konferens och workshop i ett samarrangemang mellan Tankesmedjan Movium, Ekologigruppen och SLU Alnarp.

 

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

DATUM

30 november 2017

Stockholm


Sista anmälningsdatum: 15 november 2017
Avslutade aktiviteter