movium.slu.se

movium.slu.se

Sveriges Kommuner och Landsting

movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar en konferens i samarbete med Tankesmedjan Movium. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling. Konferensen innehåller föreläsningar och gruppsamtal: Hur kan vi integrera frågor kring stadsnatur och ekosystemtjänster i tidiga planeringsskeden? Hur ser de praktiska verktygen ut?

 

 

 

PDF icon Inbjudan & Program

DATUM

3 september 2018

Stockholm


Sista anmälningsdatum: 17 augusti 2018
Visa kommande aktiviteter