movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

movium.slu.se

Tankesmedjan Movium

Gatan som stadsrum: igår, idag, imorgon

Partnerskapsträff

Gatan är ett av grundelementen i vår bebyggda miljö. Den har alltid funnits där för transporter och för socialt samspel, men balansen mellan dessa funktioner har varierat över tid. Idag ger scenarion med ökad nederbörd nya tekniska funktioner till gatan och ett nytt utseende, liksom önskemål om leveranser av ekosystemtjänster som gör våra gator grönare igen. Hur vi transporterar oss själva och varor har också förändrats över tid och idag går den utvecklingen mycket snabbt. Vi står inför stora förändringar gällande teknikutveckling, mobilitet och transportmedel, där vi till exempel ser ett ökat resande med cykel och nya delningstjänster.

 

Hur ser framtidens gator ut? Var vi lägger ut gatorna och hur vi utformar dem påverkar vår upplevelse av, hur vi rör oss i och använder stadsrummet. Det finns alltså mycket att fundera över gällande gatan. Tankesmedjan Movium bjuder därför in till en dag med lärande exempel, forskning och diskussioner på tema gata.

 

Program:

8.30-9.00      Registrering och kaffe

9.00-9.45      Uppsalas gator, Anders Larsson – stadsträdgårdsmästare, Michael Eriksson,Strategisk samhällsplanerare och tidigare gatuchef.

9.45-10.30    Gatan som kultur, Caroline Dahl – Verksamhetsledare och forskare Tankesmedjan Movium

10.30-10.45  Fika

10.45-11.30  Vegetation i gaturummet, från 1800-talet och in i framtiden, Roger Elg – forskare SLU

11.30-12.00  Somliga gator är somriga gator - Planerarens guide till sommargågatan, Vera Esaiasson - gatuprojektör, Norconsult

12.15-13.15   Lunch

13.00-13.45   Stockholms gator (prel titel), Elisabeth Rosenquist Saidac – stadsträdgårdsmästare Stockholm stad

13.45-14.30   ROOM FOR RAIN – the city as a garden and the future of streets, Anna Aslaug Lund - Architect MAA, Ph.D. Gottleib Paludan Architects

14.30-15.00   Fika

15.00-16.00   Diskussion 

PDF icon Inbjudan och program

 

 

 

 

DATUM

28 november 2019

Uppsala

 

OBS! ENDAST EN PERSON PER ANMÄLAN!


Sista anmälningsdatum: 18 november 2019
Avslutade aktiviteter