movium.slu.se

Foto: Göran Nilsson

movium.slu.se

Foto: Luleå kommun

movium.slu.se

movium.slu.se

Dagvattenhantering och växtmiljöer i nordligt klimat

Välkommen till nätverksträffar och seminarier i Luleå för personer verksamma med park- och stadsmiljöfrågor – ett samarrangemang mellan Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS), Tankesmedjan Movium och Luleå kommun. Dag 1 innehåller nätverksträff inom ramen för FSS verksamhet samt diskussion kring hållbar stadsutveckling och ekosystemtjänster. Under Movium Partnerskaps-träff dag 2 blir det fördjupning kring ”grön” teknik för dagvattenhantering samt växtval för nordligt klimat.

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

DATUM

19 mars - 20 mars 2019

Luleå

 

 

OBS! ENDAST EN PERSON PER ANMÄLAN!


Sista anmälningsdatum: 26 februari 2019
Avslutade aktiviteter